Dự án ARISE+IPR của Liên minh châu Âu hỗ trợ khu vực hội nhập ASEAN, với sự phối hợp của cơ quan sở hữu trí tuệ các nước thành viên ASEAN vừa xuất bản cuốn sách “Chỉ dẫn địa lý khu vực ASEAN”. Đó là cuốn sổ tay hướng dẫn thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý ở các quốc gia ASEAN và Liên minh châu Âu, cũng như giới thiệu một số chỉ dẫn địa lý tiêu biểu trong khu vực ASEAN.

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể, trong đó chất lượng, danh tiếng hoặc các đặc tính khác của sản phẩm là do nguồn gốc địa lý của sản phẩm đó đem lại. Chỉ dẫn địa lý là một công cụ hữu ích giúp tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.

ARISE GI Booklet Jul 2019

Cuốn sách “Chỉ dẫn địa lý khu vực ASEAN” là một nguồn tài nguyên phong phú cho các doanh nghiệp, hiệp hội nhà sản xuất, những người làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, các nhà nghiên cứu và các bên liên quan khác.

Cuốn sách bao gồm thông tin chi tiết về những lợi ích của việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý, hệ thống chỉ dẫn địa lý quốc gia, thủ tục đăng ký tại các quốc gia thành viên ASEAN và thông số kỹ thuật của nhiều chỉ dẫn địa lý nổi tiếng trong khu vực ASEAN. Ngoài ra, cuốn sách còn có các chương về hệ thống chỉ dẫn địa lý thuộc Liên minh châu Âu, bao gồm các thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý không có xuất xứ EU, cũng như đăng ký quốc tế về chỉ dẫn địa lý thông qua Đạo luật Geneva của Hiệp định Lisbon về bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ.

Trong cuốn sách này, một số chỉ dẫn địa lý của Việt Nam được giới thiệu bắt đầu từ trang 88 đến trang 99.

Khám phá hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong khu vực ASEAN và các chỉ dẫn địa lý tiêu biểu của ASEAN trong cuốn sách thông qua liên kết dưới đây:

https://euipoeuf.eu/sites/default/files/arise-docs/2019/ASEAN_GI-Booklet.pdf

Nguồn: Cục Sở Hữu Trí Tuệ