Tháng 6-2019: Nhằm tăng cường hơn nữa trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT), ngày 14/6/2019, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (IP Viet Nam) và Cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc (CNIPA) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác song phương - cơ sở pháp lý để hai Cơ quan thúc đẩy các dự án và hoạt động hợp tác cùng có lợi liên quan đến đổi mới sáng tạo, ứng dụng, bảo hộ và quản lý SHTT.

Tháng 5-2019: Công ty INTERFIVE tham dự hội nghị thường niên lần thứ 141 của Hiệp hội Nhãn Hiệu Hàng Hóa Quốc Tế (INTA) tại Boston (Massachusetts) từ ngày 18/5/2019 - 22/5/2019.

Tháng 5-2019: Công ty INTERFIVE tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Việt Nam - Thụy Điển, với sự tham gia của Công chúa Thụy Điển HRH Crown Princess Victoria và Phó thủ tướng Phạm Bình Minh.

Tháng 3-2019: Công ty INTERFIVE tham dự hội nghị bàn tròn cùng đại diện của Hiệp hội Nhãn Hiệu Hàng Hóa Quốc Tế (INTA).

Tháng 12-2018: Công ty INTERFIVE thăm và làm việc tại Cơ quan Sáng Chế Nhật Bản và Tòa Sở hữu trí tuệ, và có bài trình bày về xử lý xâm phạm Sáng Chế tại Việt nam.

Tháng 12-2018: Công ty INTERFIVE tham dự hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm thẩm định sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm, y tế và công nghệ sinh học” từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội.

Tháng 11-2018: Công ty INTERFIVE tham dự hội thảo về Thương hiệu và Chiến lược Trong Phát Triển Doanh Nghiệp.

Tháng 10-2018:Công ty INTERFIVE cùng với các Luật sư từ các nước China, Malaysia, Thailand, Singapore, USA, Vietnam, Cambodia, Japan và USA đã tham dự hội nghị thượng đỉnh về Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ tại Trung Quốc..

Tháng 5-2017: Hội nghị thường niên lần thứ 139 của Hiệp hội Nhãn Hiệu Hàng Hóa Quốc Tế (INTA) tại Barcelona - Spain

2017 - Công ty INTERFIVE tham dự hội nghị Sở hữu trí tuệ lần thứ 21 của Hiệp hội Sở hữu trí tuệ ASEAN

Tháng 5-2016 - Hội nghị thường niên lần thứ 138 của Hiệp hội Nhãn Hiệu Hàng Hóa Quốc Tế (INTA) tại Orlando - USA

2016 Công ty INTERFIVE tham dự hội nghị của Hiệp hội Đại diện Sáng chế Asian lần thứ 66 tại Bali - Indonesia

 

2016 - Công ty INTERFIVE tham dự hội nghị Sở hữu trí tuệ lần thứ 20 của Hiệp hội Sở hữu trí tuệ  ASEAN