INTERFIVE quy tụ được đội ngũ nhân sự đều là các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có đức, có tài, với trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tác phong làm việc chuyên nghiệp, am hiểu  về luật  sở hữu trí tuệ, tận tâm, nhiệt huyết với công việc và không ngừng phấn đấu để hoàn thiện bản thân và sự phát triển của Công ty.


Nguyen Huu Hung

Nguyen Huu Hung

Lawyer
Patent & Industrial Design Department 

Bachelor of Science, Hanoi University of Science and Technology 

Graduated from National Economic University.

Certificate of the training course on Intellectual Property Law, the National Office of Industrial Property

20 years of experience in Translation and Prosecution of Patent applications on Electrical Technology.


To Ngoc Kim Oanh

To Ngoc Kim Oanh

Lawyer
Patent & Industrial Design Department

Master of Electronics Engineering - Posts and Telecommunications Institute of Technology

Certificate of the training course on Intellectual Property Law - NOIP

24 years of experience in Translation and Prosecution of Patent applications on Telecommunication and Information Technology.


Bui Viet Phuong

Bui Viet Phuong

Lawyer
Trademark Attorney
Trademark Department

Master of Law

Bachelor of English - Hanoi University

Certificate on graduation of training course for lawyers; 

Certificate of the training course on Intellectual Property Law - NOIP

16 years of experience in Trademark


Pham Thanh Tung

Pham Thanh Tung

Lawyer
Trademark Department

Bachelor of English - Hanoi University

Certificate on graduation of training course for lawyers; 

Certificate of the General Course on Intellectual Property Law, WIPO Worldwide Academy

14 years of experience in Trademark