Công Ty Sở Hữu Trí Tuệ INTERFIVE
Nhãn Hiệu - Sáng Chế - Kiểu Dáng - Bản Quyền
Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp

Giờ Làm Việc
 
  • Thứ Hai
 
  8:30 - 17:00
  • Thứ Ba
 
  8:30 - 17:00
  • Thứ Tư
 
  8:30 - 17:00
  • Thứ Năm
 
  8:30 - 17:00
  • Thứ Sáu
 
  8:30 - 17:00
  • Thứ Bảy
 
  Xin gọi số 0247 303 6655
  • Chủ Nhật
 
  Xin gọi số 0247 303 6655
   
Mạng Xã Hội
   
WeChat ID InterfiveIPLawFirmVN
Facebook https://www.facebook.com/InterfiveIPLawFirm
Wordpress https://interfiveiplawfirm.wordpress.com
   
Địa Chỉ Liên Hệ
   
Địa chỉ 235 Nguyen Ngoc Nai Str., Khuong Mai Ward, Thanh Xuan Dist., Hanoi, Vietnam
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website https://interfive.com.vn
  https://interfive.vn
Điện Thoại 0247 303 6655