Ngày 14/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (IP Vietnam) tổ chức lớp tập huấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Tham gia Tập huấn có hơn 50 học viên là đại diện các sở, ngành có liên quan đến công tác thực thi quyền SHTT trong tỉnh; đại diện Phòng Kinh tế / Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở KH&CN đã tham dự khai mạc lớp tập huấn.

Ông Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở KH&CN khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe các giảng viên của Cục SHTT trình bày về quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) và bảo hộ quyền SHCN; Khái quát về thực thi quyền SHCN; Tiền đề cho việc thực thi quyền SHCN; Điều kiện để thực thi quyền SHCN; Các biện pháp thực thi quyền; Hướng dẫn đánh giá hành vi xâm phạm.

Ngoài ra, các học viên còn thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn tình hình hoạt động bảo vệ quyền SHTT nhìn từ góc độ quản lý nhà nước và những vướng mắc khi áp dụng các quy định trong lĩnh vực SHTT...

Toàn cảnh lớp tập huấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Thông qua lớp tập huấn, học viên đã được trang bị những thông tin cơ bản về sở hữu trí tuệ nói chung, sở hữu công nghiệp nói riêng và đặc biệt là tình hình thực thi quyền sở hữu công nghiệp ở trong nước, hệ thống văn bản pháp luật về thực thi quyền SHTT để từ đó có thể vận dụng vào thực tế tại địa phương./.

Liên kết nguồn: http://dostquangtri.gov.vn/Home/Tintuc