- Tra cứu trước khi nộp đơn: Tổng quanTrước khi nộp đơn đăng ký quốc tế thông qua Hệ thống Madrid, bạn nên tra cứu để tìm kiếm các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đã tồn tại (hoặc đang chờ xử lý) tại thị trường mục tiêu của bạn.Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu cách thức tra cứu Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu toàn cầu của WIPO (WIPO’s Global Brand Database) trước khi nộp đơn đăng ký và cách thức tra cứu...

wipo-madrid
- Làm thế nào tôi có thể liên hệ với Cơ quan đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid (Madrid Registry)? Dịch vụ khách hàng Hệ thống Madrid Trực tuyến: Liên hệ Madrid | Điện thoại: +41 22 338 86 86 Giờ mở cửa - 09:00 đến 18:00 giờ Geneva (Thứ Hai đến Thứ Sáu) Đơn vị quản lý hồ sơ đơn khách hàng (giải đáp về trích xuất đăng ký quốc tế) Trực tuyến: Liên hệ Madrid |...

Sở hữu trí tuệ là gì? Tại sao phải bảo hộ sở hữu trí tuệ? Bất cứ khi nào một sản phẩm mới vào thị trường và thu hút khách hàng thành công, không sớm thì muộn sẽ bị đối thủ cạnh tranh sản xuất các sản phẩm giống hoặc tương tự. Trong một số trường hợp, đối thủ cạnh tranh sẽ hưởng lợi từ việc tiết kiệm về quy mô sản xuất, khả năng tiếp cận thị trường lớn hơn, có quan hệ tốt hơn với các nhà phân...

Các biện pháp để bảo hộ sở hữu trí tuệ là gì? Tùy thuộc vào bản chất của tài sản vô hình của bạn, luật pháp có những công cụ pháp lý khác nhau giúp bạn bảo vệ tài sản của mình. Các sản phẩm và quy trình sáng tạo có thể được bảo hộ theo sáng chế và giải pháp hữu ích; Các kiểu dáng sáng tạo, gồm cả kiểu dáng dệt may, được bảo hộ theo kiểu dáng công nghiệp; Thương hiệu được bảo hộ theo nhãn...

Năm 2011 là năm thứ ba liên tiếp, Công ty sản xuất sản phẩm tiêu dùng lớn nhất thế giới Procter and Gamble (P & G) dẫn đầu danh sách chủ đơn sử dụng Hệ thống La-hay của WIPO để đăng ký quốc tế về kiểu dáng công nghiệp với tổng số 167 đơn kiểu dáng quốc tế. Kiểu dáng công nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong thành công của ngành hàng đa dạng của công ty, trong đó có những thương hiệu gia dụng...