wipo-madrid
- Cách quản lý tiến trình đơn quốc tế: Tổng quan Khi bạn đã nộp đơn quốc tế cho cơ quan nhãn hiệu "sở tại" của mình, cơ quan này sẽ xác nhận và gửi đến WIPO để thẩm định. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về các giai đoạn của quy trình đăng ký quốc tế (bao gồm vai trò của WIPO và từng cơ quan nhãn hiệu quốc gia/khu vực), xem trước các loại văn bản bạn có thể nhận được trong suốt quá...

wipo-madrid
- Cách thức nộp đơn quốc tế: Tổng quanĐể nộp đơn quốc tế, bạn phải có đơn đăng ký đã nộp hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Cơ quan SHTT tại quốc gia của bạn.Hướng dẫn này giải thích thêm về quy trình, bao gồm cả việc bạn có đủ điều kiện sử dụng Hệ thống Madrid hay không, cách hoàn thành Tờ khai, các mức phí tối thiểu và cách theo dõi tình trạng đơn đăng ký trong suốt quá trình thẩm định.Quy...

wipo-madrid
- Làm thế nào tôi có thể liên hệ với Cơ quan đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid (Madrid Registry)? Dịch vụ khách hàng Hệ thống Madrid Trực tuyến: Liên hệ Madrid | Điện thoại: +41 22 338 86 86 Giờ mở cửa - 09:00 đến 18:00 giờ Geneva (Thứ Hai đến Thứ Sáu) Đơn vị quản lý hồ sơ đơn khách hàng (giải đáp về trích xuất đăng ký quốc tế) Trực tuyến: Liên hệ Madrid |...

- Tra cứu trước khi nộp đơn: Tổng quanTrước khi nộp đơn đăng ký quốc tế thông qua Hệ thống Madrid, bạn nên tra cứu để tìm kiếm các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đã tồn tại (hoặc đang chờ xử lý) tại thị trường mục tiêu của bạn.Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu cách thức tra cứu Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu toàn cầu của WIPO (WIPO’s Global Brand Database) trước khi nộp đơn đăng ký và cách thức tra cứu...

Các biện pháp để bảo hộ sở hữu trí tuệ là gì? Tùy thuộc vào bản chất của tài sản vô hình của bạn, luật pháp có những công cụ pháp lý khác nhau giúp bạn bảo vệ tài sản của mình. Các sản phẩm và quy trình sáng tạo có thể được bảo hộ theo sáng chế và giải pháp hữu ích; Các kiểu dáng sáng tạo, gồm cả kiểu dáng dệt may, được bảo hộ theo kiểu dáng công nghiệp; Thương hiệu được bảo hộ theo nhãn...