Hội Thảo
Sở hữu trí tuệ đã trở thành một trong những công cụ được sử dụng để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Nếu không chuẩn bị tốt về sở hữu trí tuệ, chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà. Phát biểu tại Hội thảo “Phổ biến chính sách, pháp luật sở hữu trí tuệ và tham vấn Báo cáo đánh giá tác động chính sách sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ” diễn ra ngày 10/7/2019 tại Hà Nội, Thứ...

Ký Cam Kết
Theo Thỏa thuận được ký kết, WIPO sẽ hỗ trợ Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) triển khai Dự án “Môi trường sở hữu trí tuệ kiến tạo” (Enabling IP Environment - EIE) theo mô hình Trục xoay và Nan hoa (IP-Hub). Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ nâng cao năng lực về SHTT và đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ của các viện nghiên cứu và trường đại học (đóng vai trò là các Nan hoa trong Hệ thống IP-Hub) trong hoạt...

Muối Bà Rịa
Ngày 16/9/2019, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4570/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00076 cho sản phẩm muối “Bà Rịa”. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. Theo các tư liệu Thư tịch cổ, từ thế kỷ XVII, vùng Long Điền, Phước Hưng và An Ngãi thuộc tổng Phước Hưng ngày xưa (nay là huyện Long Điền của tỉnh Bà Rịa -...

Ký Thỏa Ước Lahay
Vào lúc 8h00 (Giờ Thụy Sỹ), ngày 30/9/2019 (1/10 tại Việt Nam), tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh đã trao Văn kiện gia nhập Thỏa ước La-hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (Văn kiện Geneva 1999) cho Tổng Giám đốc WIPO Francis Gurry. Thỏa ước sẽ chính thức có hiệu lực đối với Việt...

Việt Nam - Nhật Bản
Mỗi năm Nhật Bản tiếp nhận hàng trăm nghìn đơn đăng ký sáng chế của người nộp đơn trong nước. Chính phủ Nhật Bản luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam được thiết lập muộn hơn gần trăm năm so với Nhật Bản, những thành công và thất bại trong hoạt động sở hữu trí tuệ của Nhật Bản đã và sẽ luôn là những kinh nghiệm quý báu...